ruimtelijk ontwerp

materialisatie

iidentiteit

duurzaam ontwerpen

ontwerpen zorg

samenwerken

bureau

visie

interieurprojecten

producten

tentoonstellingen

nieuws

s&d ontwerpers - Kranenburg 20 1083JM Amsterdam - The Netherlands - T +31(0)20 620 59 57 - E info@sdontwerpers.nl

DUURZAAM ONTWERPEN

Essentieel voor het ontstaan van duurzame gebouwen is een integrale aanpak van alle ontwerpdisciplines, waarin de verschillende duurzaamheidsaspecten een afgewogen en samenhangende implementatie vinden. Iedere ontwerpkeuze heeft direct consequenties voor diverse disciplines op uiteenlopend vlak en hangt samen met het gebouw als geheel.

S&D ontwerpers zijn voorstanders van een integrale ontwerpstrategie, waarbij de verschillende disciplines naar een optimale synergie tussen alle ontwerpoplossingen zoeken.
Een nauwe samenwerking tussen alle participanten; de opdrachtgever, ontwerpende partijen, adviseurs en uitvoerenden is voor de integrale ontwerpmethodiek van het grootste belang.

Uitgangspunten blijven functionaliteit, flexibiliteit, kwaliteit en (minimale) kwantiteit van materialen.
De inzet is een ontwerp met lange levensduur, dat met een minimum aan middelen tot stand komt, veel transformatiemogelijkheden kent, een laag energieverbruik heeft en na beëindiging van de levenscyclus goede mogelijkheden tot hergebruik biedt.
S&D ontwerpers letten daarbij op zowel de kosten als de ecologische footprint bij realisatie,
exploitatie én na ontmanteling.