ruimtelijk ontwerp

materialisatie

iidentiteit

duurzaam ontwerpen

ontwerpen zorg

samenwerken

bureau

visie

interieurprojecten

producten

tentoonstellingen

nieuws

 

s&d ontwerpers - Kranenburg 20 1083JM Amsterdam - The Netherlands - T +31(0)20 620 59 57 - E info@sdontwerpers.nl

SAMENWERKEN

In de bouw, die kennis-, arbeid- en kapitaalintensief is en waarbij een groot aantal verschillende actoren betrokken zijn, is goed samenwerken een absolute must. S&D ontwerpers zijn niet anders gewend en doen het ook graag. In het hele traject van conceptvorming tot oplevering werken we samen met diverse andere partijen. Met opdrachtgevers en gebruikers houden we intensief contact om tot een functioneel en zo aantrekkelijk mogelijk ontwerp te komen. Daarbij houden we het programma van eisen,
de randvoorwaarden, de situering van functies, de materialisatie etc. nauw in de gaten.
Ook voor een soepel verloop van het proces is samenwerking van groot belang.
Door een heldere communicatie met alle betrokkenen en een proactieve opstelling ten aanzien van kansen, uitdagingen en problemen bewaken we de kwaliteit.

Op diverse specialistische gebieden (duurzaamheid, healing environment, calculaties, bouwfysica, verlichting, klimaat en akoestiek) werken we samen met adviseurs op uiteenlopend vlak. Voor het ontwikkelen en testen van specifiek ontworpen interieurelementen en industrieel te vervaardigen objecten, werkt S&D ontwerpers samen met producenten.

Het Building Information Model, BIM, is een elektronisch samenwerkingsmodel, waarin de ontwerpende en uitvoerende partijen in één 3D model samenwerken. Dit geeft niet alleen een dagelijks accuraat beeld van de stand van zaken wat betreft ruimtelijke aspecten,
maar ook constructie, installaties, interieurelementen, be- en verlichting zijn geïntegreerd zichtbaar. Eventuele ontwerpconflicten binnen het ontstaansproces zijn direct zichtbaar. S&D ontwerpers kan door samenwerking met BIM specialisten in het gehele ontwerp- en bouwproces meewerken.